VISIE EN MISSIE


Visie:

Ieder mens is uniek en ieder mens is bijzonder

Servire Cura ziet ieder mens als individu en luistert naar wat u te zeggen heeft. We sluiten aan bij uw hulpvraag en gaan in het gehele proces naast u staan.


Missie:

Ken je kracht en leer deze te gebruiken

Door te kijken naar de krachten van een persoon wil Servire Cura er aan bijdragen dat de zelfredzaamheid vergroot wordt.

De SMART doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) worden samen opgesteld en hierbij wordt er uitgegaan van mogelijkheden gericht op het opdoen van succes ervaringen.